Welkom bij de Odoorner Luchtvaart Club

De Odoorner Luchtvaart Club (OLC) is een modelvlieg­vereniging van ca. 90 leden die zich bezighouden met alle mogelijke vormen van de modelvliegsport. Wij hopen je met deze site op weg te helpen in deze mooie recreatieve sport. En je kunt natuurlijk altijd één van onze clubleden benaderen, mocht je nog vragen hebben!


Nieuws


IN MEMORIAM
REINDER LOKHORST(1939-2016)

Ons bereikte het verschrikkelijk bericht dat ons oud lid Reinder Lokhorst plotseling is overleden.

Reinder is lid geworden van de OLC, toen nog ELC geheten, direct na de oprichting begin 1970. Hij was een zeer aimabel mens en ontpopte zich als een zeer actief vliegend lid. Zijn passie was het bouwen en vliegen van schaalmodellen m.n. uit de tweede wereldoorlog. Zijn specialiteit was de Spitfire en de Hurricane. Na zenderstoring wist hij zijn Hurricane te landen op het dak van de familie Penning. Vanaf het dak gleed het naar beneden naast het hondje van de familie. Om dit moment hebben we vaak samen gelachen.
Ook was Reinder bestuurlijk actief. Als opvolger van de legendarische Joop Robertus maakte hij als voorzitter een van de roerigste periodes van onze club mee. Mede door zijn inzet werd de rust snel hersteld.
Na zijn pensionering stopte hij na enige aarzeling met de vlieghobby. Vanaf dat moment ging hij zich wijden aan de zangkunst. Hij werd daar bekend als piratenkaptein bij het bekende Piratenkoor De Stormvogels uit Emmen.
Met het overlijden van Reinder is weer een markante man van het eerste OLC uur heengegaan.

Het bestuur en alle leden van de OLC wensen Catrien, Denise en Lisa en de gehele familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Trekking obligaties 2015
2 maart 2016

2015 is het jaar waarin voor de vijfde keer de trekking van de clubhuisobligaties plaatsvindt. Een lustrum en markering dat we halverwege de looptijd van de obligatielening zijn. In 2014 werden alle records verbroken ten aanzien van de snelheid van de loting. Dit was aanleiding om het in 2015 over een geheel andere boeg te gooien.

In de eerste plaats vooral omdat de trekking in het teken stond van overdracht van de inmiddels afgetreden voorzitter Simon Bos naar voorzitter in spé Edwin Scholten, die aandachtig luisterend het schouwspel gade sloeg.

In de tweede plaats omdat Simon verwoede pogingen onderneemt om te komen tot een paperless office nu hij sinds kort anytime, anywhere digitaal kan werken. Uiteraard werd niet gebroken met alle conventies. De welbekende boerenbont bussen werden weer voor de gelegenheid afgestoft. Echter heeft de registratie volledig digitaal plaatsvonden.

Het geheel werd afgerond met een lekkere bak verse koffie. Nadat door ondergetekende gehoor werd gegeven aan een fysiologisch onomkeerbaar proces was het moment daar om elkaar de hand te schudden en huiswaarts te keren naar een dampende prak Hollandse kost die bij thuiskomst gereed stond.

De loting is op 27 november 2015 door mr. R.T. de Vries van Notariaat Ter Apel verricht. In het overzicht staan de obligatienummers vermeld die in aanmerking komen voor aflossing. Daarnaast worden tegelijkertijd 3 prijzen verloot. De prijzen staan bij het betreffende obligatienummer vermeld.

De uitgelote obligaties kunnen tot uiterlijk 31 december 2016 ter uitbetaling aan de penningmeester worden aangeboden.

 
2015
Obligatienummer
26X
40X
43XVIP Fly in
44X
45X
50X
54X
60X
91XZweefvlucht
101X
108X
124X
125X
127X
136XULV Vlucht
166X
168X
173X
180X
195X


Agenda